Psychodiagnostické vyšetření  dospívajíchc a dospělých:

Vyšetření kognitivních funkcí (intelekt, paměť, pozornost), vyšetření osobnosti (poruchy, zdroje, typy), vyšetření organicity (defekty, nemoci, poúrazové stavy CNS), vyšetření afektivity (poruchy nálady).

Provádíme vyšetření řidičů pouze ze zdravotní indikace – na vyžádání lékařem. Vybodované řidiče anebo vyšetření profesní patří dopravním psychologům.

Psychoterapie dospívajích a dospělých:

Pracujeme převážně individuálně. Součástí psychoterapeutické práce může být i  práce s rodičovským či partnerským párem. Věnujeme se  všem onemocněním z  „F“ diagnóz (deprese, úzkosti, emoční poruchy, poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, posttraumatická poruchy osobnosti , psychosomatické potíže atd).

Psychodiagnostika dětí:

Posouzení vývojové úrovně zralosti dítěte – emoční, sociální a kognitivní , vyšetření poruch spektra PAS, školní zralost, poruchy chování, psychosomatické potíže, šikana, různé podoby zneužívání, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování traumatizace a  diferenciální diagnostika.

Psychoterapie dětí:

S dětmi pracujeme individuálně i v rámci rodinného systému, a to dle věku a potřeb dítěte. Věnujeme se  všem onemocněním z  „F“ diagnóz (deprese, úzkosti, poruchy chování, disharmonický vývoj, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, potíže související s reakcí dítěte na nadměrný tlak na něj  anebo potíže vyvolané  traumatizací dítěte, psychosomatické potíže  atd).

Toto by mohl být někde zvlášť…nevím co t ím…nechci tam dávat svůj ceník, je v ordinaci a to by mohlo stačít. nemyslíte?

Placené služby: jsou v ceníku ordinace k dispozici v čekárně.

Vyšetření pro posudkové účely OSSZ (invalidní důchody a jiné formy  pro zajištění sociální péči) je psychologické vyšetření fakturováno OSSZ.

<- Vrátit se zpět