Přehled poskytovaných služeb


Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Nabízíme psychodiagnostické vyšetření dětí od raného věku (od 3. měsíce). Jde o posouzení vývojové úrovně dítětě v oblasti emoční, kognitivní a sociální. Zároveň se zaměřujeme na vyšetření i všech kategorií psychických a psychiatrických poruch tohoto věkového období dle platné aktuální mezinárodní klasifikace duševních a behaviorálních poruch.

Provádíme vyšetření nejen pro potřeby lékařů, ale i pro OSSZ.

Psychoterapie dětí a dospívajících

V rámci psychoterapie pracujeme s dětmi i dospívajícími nejen individuálně, ale důležitá je i práce se systémem, kde dítě vyrůstá a žije. Vždy přihlížíme na vývojové potřeby a aspekty dítěte i dospívajícího. Terapeuticky pracujeme s celou škálou psychických a psychiatrických poruch vyskytujících se u  této věkové kategorie.

Psychodiagnostika dospělých

V rámci psychodiagnostického vyšetření dospělých nabízíme vyšetření kongnitivních funkcí, vyšetření osobnosti, duševních poruch, afektivních poruch, poruch chování a dalších duševních nemocí dle platné aktuální mezinárodní klasifikace duševních  a behaviorálních poruch.

Provádíme vyšetření nejen pro potřeby lékařů, ale i pro OSSZ.

Psychodiagnostické vyšetření řidičů provádíme pouze na základě zdravotní indikace, a sice pouze na lékařské vyžádání. Vyšetření „vybodovaných“ řidičů či profesní řidičské vyšetření zajišťují dopravní psychologové.

Psychoterapie dospělých

S dospělými  pracujeme psychoterapeuticky  převážně individuálně, nicméně v případě indikace je možné pracovat i s rodičovským či partnerským párem. Psychoterapii poskytujeme dospělým klientům napříč všemi diagnostickými kategoriemi psychických
a psychiatrických poruch.