Více o nás

DAKORD - PhDr. Dagmar Konečná s.r.o.

klinické psychologie a psychoterapie.

Vítáme Vás na stránkách ordinace

ale někdy OBOJÍ ...

někdy BOLEST,

Život nese RADOST,

Kdo jsme a co nabízíme

Kdo jsme:

Ordinace klinické psychologie a psychoterapie je nestátní zdravotnické zařízení a je poskytovatelem zdravotní psychologické péče od roku 2003, kdy bylo registrováno odborem zdravotnictví KÚ Olomouckého kraje. Naše pracoviště je akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR pro specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie.

Co nabízíme:

  • psychodiagnostické vyšetření od raného věku
  • psychoterapeutickou krizovou intervenci
  • psychoterapii krátkodobou i dlouhodobou
  • psychoterapii vedenou individuálně, v rodičovském či partnerském páru, rodinnou terapii
  • supervizi individuální případovou, supervizi týmu anebo případovou supervizi v týmu
  • We provide one-on-one psychotherapy for English speaking adults
  • Psychodiagnostika dětí, dospívajících a dospělých

  • Psychoterapie dětí, dospívajících a dospělých

  • Psychoterapie individuální, párová a rodinná terapie

  • Supervize

Přehled našich pracovišť

Nacházíme se v následujících pracovištích.

Psychodiagnostika

Psychodiagnostiku nabízíme pro dospělé, děti i celé rodiny.

Psychoterapie

Nabízíme individuální, párovou i rodinnou psychoterapii.

Nabídka individuální

Případové i týmové supervize. Kontaktní osoba: Dagmar Konečná