PSYCHOLOGICKÁ ORDINACE
PhDr. Dagmar Konečná s.r.o., klinický psycholog, psychoterapeut

Přehled poskytovaných služeb

I. Psychodiagnostika

Dospělých
 • adaptační, výkonový a rozumový potenciál osobnosti
 • vyšetření osobnosti
 • emoční ladění - aktuální stav a tendence v prožívání
 • duševní onemocnění
 • psychosomatická onemocnění
 • psychologické vyšetření řidičů - pouze ze zdravotní indikace
Dětí
 • rozumová, sociálně-emoční zralost, a to pro předškolní vyšetření (školní zralost) i při různých potížích ve zvládání školních povinností (zhoršení prospěchu, chování aj.)
 • vztahové a emoční potřeby dítěte v prostředí školy či rodiny
 • psychosomatická onemocnění
Rodiny
 • vztahový kontext a vazby
 • transgenerační přesah

II. Psychoterapie

Individuální
 • práce s osobními tématy, které blokují plnohodnotné prožívání a fungování jedince a to dospívajícího i dospělého (sebepoškozující chování, psychosomatické potíže, poruchy příjmu potravy, depresivní a neurotické stavy aj.)
 • krizové situace (úmrtí, ztráta majetku, nemoc aj.)
Párová
 • psychoterapie partnerského páru v období před manželstvím i po uzavření sňatku v období krize, a to včetně rozvodových i porozvodových událostí
 • práce s partnerským tématem, v případě nedostupnosti jednoho z páru, může probíhat individuálně
Rodinná
 • setkávání se s rodinným systémem a jeho subsystémy v procesu změny, která může být vyvolána např. vývojově (např. příchod dítěte do rodiny aj.)
 • pracujeme s celými rodinami dle kontextu tématu
 • s tématem rodiny pracujeme narativním způsobem v transgeneračním kontextu
 • dle potřeby a dohody s rodinou pracujeme v mužsko-ženském týmu
 • terapie je velmi efektivní metoda pro řešení potíží jednotlivce i celého systému (poruchy příjmu potravy, psychosomatické, psychické či somatické onemocnění, separační témata)

III. Nabídka individuální - případové i týmové supervize

 • kontakt: D. Konečná 737 106 922
 
Mobil: 737 106 922, E-mail: dagmar.konecna@dakord.cz