PSYCHOLOGICKÁ ORDINACE
PhDr. Dagmar Konečná s.r.o., klinický psycholog, psychoterapeut

Kontaktní informace

Ordinace Olomouc

Horní Lán 1310/10 (2. patro)
779 00 OLOMOUC
e-mail: dagmar.konecna@dakord.cz

Kontakt:
PhDr. Dagmar Konečná - 737 106 922
PhDr. Kateřina Charvátová - 604 176 521
Mgr. Michaela Hradilová - 737 210 714
Mgr. Lucie Vavrysová - 721 321 822
Mgr. Lenka Kudrnová - 731 818 677
Mgr. Martin Suchánek - 604 175 077

Info

 • Individuální psychoterapie je nyní k dispozici i v anglickém jazyce pod vedením
  Mgr. M. Suchánka

 • Individual psychotherapy is now available in English under the guidance of
  Mgr. M. Suchánek

 • Pracoviště je od 1.11.2015 akreditováno
  MZ ČR pro předatestační přípravu.
Supervizní kauzistický seminář
 • Termíny:
  13.12. 2018
  17.1. 2019
  7.2. 2019
  28.2. 2019 (host L. Jochmanová 8 - 10:15)
  21.3. 2019 (host M. Pastuchová)
  11.4. 2019 (host M. Pernička)
  2.5. 2019 (host M. Lečbych)
  23.5. 2019
  13.6. 2019

 • Seminář bude probíhat vždy ve čtvrtek od 8:00 do 10:00 hodin.
  K účasti je nutné se vždy přihlásit
  na t.č. 737 106 922 ( D. Konečná).
  Počet účastníků semináře je omezen.
  Účastnický poplatek: 200kč.
Párová a rodinná terapie
 • probíhá po dohodě s klientem v mužsko-ženském terapeutickém týmu
  (Martin Suchánek a Dagmar Konečná)
 

Ordinační hodiny

pondělí
7.30 - 17.00
úterý
7.00 - 19.30
středa
7.00 - 19.30
čtvrtek
7.00 - 18.00
pátek
6.30 - 15.30
sobota
dle dohody

platnost od 1.9.2017        

Způsob objednání
 • doporučujeme telefonické objednání,
  a to z důvodu efektivnosti a pružnosti způsobu objednání
 • pokud se na telefonní číslo nedovoláte okamžitě, pak je telefon vypnutý z důvodu pracovního vytížení; je možné volat opakovaně,
  a to do 18. hodiny pondělí - pátek
 • na nepřijaté hovory reagujeme zpětným zavoláním klientovi během daného či následujícího dne

Klientům zdravotní pojišťovny Česká průmyslová ZP, Revírní bratrská ZP, ZP Ministerstva vnitra ČR, Všeobecná ZP může být péče hrazena z jejich zdravotního pojištění.
Klienti ostatních pojištoven mohou být ošetřeni
v rámci neodkladné péče.


Spolupráce:

PaedDr. Zdeňka Janhubová
Speciálně pedagogické poradenství, terapie a vzdělávání

 • Olomouc City, Pražská 255/41
  Zábřeh, 28.říjen 667/3

 • Kontakt:
  mobil: 605 871 502
  e-mail: z.janhubova@centrum.cz

 


 PhDr. Dagmar Konečná

- klinická psycholožka
- psychoterapeutka
- supervizor
- absolventka výcviku v rodinné psychoterapii
- absolventka výcviku v Gestalt psychoterapii
- frekventantka výcviku Somatic-Experiencing

CERTIFIKÁTY
 

tel.: 737 106 922
e-mail: dagmar.konecna@dakord.cz

 

PhDr. Kateřina Charvátová

- klinická psycholožka
- psychoterapeutka
- frekventantka psychoterapeutického výcviku pro práci s dětmi
- absolventka výcviku v integrativní psychoterapii

tel.: 604 176 521
e-mail: katerina.charvatova@dakord.cz

 

 

Mgr. Michaela Hradilová

- klinická psycholožka
- frekventantka psychoteraputického výcviku v RT
- diagnostická a terapeutická práce s dětmi a rodinami
- diagnostika dětí od 1 měsíce

CERTIFIKÁTY

tel.: 737 210 714
e-mail: michaela.hradilova@dakord.cz

 

 

Mgr. Lucie Vavrysová, PhD.

- psycholožka
- frekventantka psychoteraputického výcviku
  v Logoterapii a existenciální analýze
- práce s rodinami, dospělými a dětmi

CERTIFIKÁTY

tel.: 721 321 822
e-mail: lucie.vavrysova@dakord.cz

 

 

Mgr. Lenka Kudrnová

- psycholožka
- psychoterapie - psychoanalytický výcvik SUR

CERTIFIKÁTY

tel.: 731 818 677
e-mail: lenka.kudrnova@dakord.cz


 

 

Mgr. Martin Suchánek

- klinický psycholog
- absolvent výcviku v Gestalt psychoterapii
- individuální psychoterapie v anglickém jazyce
- individual psychotherapy in English

CERTIFIKÁTY

tel.: 604 175 077
e-mail: martin.suchanek@dakord.cz

 

 

 

 
Mobil: 737 106 922, E-mail: dagmar.konecna@dakord.cz